Sign in

Maligayang Bati mula sa Velas Philippines!

Ang labing-anim na buod ng lahat ng nangyari kay Velas nitong mga huling linggo!

Ano ang Velas FlashLight?

Nasa pangalan lang ang lahat — ang pinakabago at pinakadakilang balita sa likod ng Velas sa buong mundo, na pinaghiwa-hiwalay sa mabilis, natutunaw na kagat (Flash) na nag-iilaw sa pagsusumikap na naihatid ng aming koponan sa…


Sa pagkawala ng mga sentralisadong social media (Facebook, Instagram, Whatsapp) sa loob ng maikling panahon, nawalan din ng kumpyansa ang mga gumagamit at nangangambang ito ay maulit.

Facebook Outage

Matapos ang anim na oras na outage dahil sa problema sa DNS routing nito ay naapektuhan ang Instagram, Whatsapp, Messenger, at Oculus VR…


Sa pagsisimula ng ikatlong yugto ng taon ay kasabay nito ang pasabog ng Velas upang palawigin ang Grants Program na nagsimula lamang sa $5M upang mabuo ang isang matatag na ekosistema ng mga desentralisadong produkto.

Ano nga ba ang Velas Grant Program?

Ang programang ito ay ginawa upang tulungan ang mga proyektong bubuo sa ekosistema ng Velas…


Ipinagmamalaki ng Velas na ilunsad ang paglulunsad ng $5 milyong programa sa pagpopondo upang suportahan ang paglago ng Velas ecosystem at palawakin ang ating naaabot sa makabagong panahon ng Web 3.0

Ngayon ay inihahayag namin ang paglulunsad ng isang pangunahing programa sa pagpopondo para sa mga proyekto na magtatayo sa Velas Blockchain, hinihimok natin ang pagbabago sa pinakamabilis na blockchain sa mundo — sa halagang $5 milyon na kabuuan.

Inaanyayahan namin ang mga proyekto at developer na sumali sa aming ecosystem…


Ang ikalabinlimang buod ng lahat ng nangyari sa Velas nitong nakaraang ilang linggo!

Ano ang Velas FlashLight?

Nasa pangalan lang ang lahat — ang pinakabago at pinakadakilang balita sa likod ng Velas sa buong mundo, na pinaghiwa-hiwalay sa mabilis, natutunaw na kagat (Flash) na nag-iilaw sa pagsusumikap na naihatid ng aming koponan sa nakaraang…


Napigilan ang potensyal na pag-atake sa threshold ECDSA, panalo ang mga kontra-terorista!

Pagtanggi

Ang code na tinalakay sa tala na ito ay isang isinasagawa sa oras ng pagsulat at hindi pa nai-audit. Mangyaring laging mag-ingat kapag gumagamit ng hindi na-edit na code.

Panimula

Ang mga threshold wallet ay gumagamit ng threshold signature…


Kasaysayan na ang nagsasabi na ang mga Launchpad ay mayroong mabuting epekto sa bawat proyekto na inililista rito. Hindi lang sila natutulungang umunlad ang kumunidad, maging kilala sa industriya, nalalantad din sila sa publiko at mga namumuhunan upang sumali at makatulong sa paglago ng kanilang ekosistema.

Ngayong linggo ay pag-uusapan…


Ang ikalabing-apat na buod ng lahat ng nangyari kay Velas nitong mga nakaraang linggo!

Ano ang Velas FlashLight?

Nasa pangalan lang ang lahat — ang pinakabago at pinakadakilang balita sa likod ng Velas sa buong mundo, na pinaghiwa-hiwalay sa mabilis, natutunaw na kagat (Flash) na nag-iilaw sa pagsusumikap na naihatid ng aming koponan sa…


Ang ikalabintatlo na buod ng lahat ng nangyari kay Velas nitong huling dalawang linggo!

Velas Official Agosto 18

Ano ang Velas FlashLight?

Nasa pangalan lang ang lahat — ang pinakabago at pinakadakilang balita sa likod ng Velas sa buong mundo, na pinaghiwa-hiwalay sa mabilis, natutunaw na kagat (Flash) na nag-iilaw sa pagsusumikap na naihatid ng aming koponan sa nakaraang ilang linggo o higit pa (Light).

Ang Velas FlashLight…


Marami ang nangyari sa ekosistema ng Velas sa loob lamang ng maikling panahon. Talakayin at balikan natin ang mga nangyari nuong mga nakaraan linggo upang mauna sa lahat ng paparating na mga balita.

Velas Grant — Sa paglulunsad ng Velas Grant na kung saan ay susuportahan ng Velas ang anumang…

Velas Philippines

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store